شکل ظاهری پرک زرد رنگ
فرمول شیمیایی Na2S
درصد Na2S 2 ± 60
درصد Na2SO3 2>
درصد Na2CO3 0.5>
آهن 10
غیر قابل حل 10
چگالی (کیلوگرم بر متر مکعب) 1600
دمای ذوب 90 درجه سانتیگراد
بسته بندی کیسه های PE با وزن 25 کیلوگرم

سولفید سدیم

فرم زیررا پرکنید در اولین فرصت باشما تماس خواهیم گرفت

سدیم سولفید یک ترکیب شیمیایی است که با فرمول Na2S شناخته می‌شود. سولفید سدیم از نمک‌های بی رنگ حل شونده در آب است که محلول‌های بسیار قوی قلیایی را تشکیل می‌دهند. سدیم سولفید و هیدراتهای آن هرگاه در معرض رطوبت هوا قرار بگیرند گازهیدروژن سولفید آزاد می‌کنند که بویی شبیه به تخم مرغ گندیده دارد .همچنین سولفید سدیم یک ترکیب شیمیایی زرد رنگ یا قرمز آجری می باشد.
سولفید سدیم در صنایع کاربرد بسیار دارد :
1. صنعت چرم سازی و دباغی : موبری پوست
2. صنایع معدن : جداسازی سنگ فلز (فلوتاسیون).
3. صنایع کاغذ سازی : ساخت و تولید خمیر کاغذ.
4. صنایع شیمیایی : تولید رنگ های گوگردی و احیاء کننده ضعیف در برخی واکنش های شیمیایی
5.صنایع نساجی : کاهش عناصر رنگ های گوگردی.
6.صنعت کشاورزی : استفاده از سولفید سدیم به عنوان انگل کش

روش های تولید سولفید سدیم
به طور کلی سه روش به منظور تولید سدیم سولفید وجود دارد:
1- احیاء سدیم سولفات با زغال سنگ
2- واکنش هیدروژن سولفید و سدیم هیدروکسید (سود پرک، سود سوزآور)
3- الکترولیز نمک سدیم کلرید و ترکیب ملغمه سدیم با گوگرد

سولفید سدیم بیشتر در صنایع نساجی، چرم سازی، ساخت ابریشم مصنوعی، جداسازی سنگهای معدنی از فلزات، صنایع کاغذ سازی برای تولید خمیر کاغذ و بعضی صنایع دیگر به کار می رود.
بزرگترین تولید کننده سولفید سدیم در ایران
Sodium sulfide is the chemical compound with the formula Na2S